Гусев В.М - Моя Родина, стихотворение (чит. А.Шварц 1938г)